Niko Vos

Niko Vos heeft na afronding van de Hogere Zeevaartschool in Utrecht vanaf 1982 als scheepswerktuigkundige op diverse typen kleine en grote handelsvaartschepen waaronder tankers, bulkcarriers en koel- en vriesschepen gevaren. Aansluitend heeft hij gewerkt als technisch inspecteur superintendent voor een scheepvaart management bedrijf.

Van 1992 tot 1997 heeft hij gewerkt als reactor operator en projectmanager bij een kerncentrale. Daardoor heeft hij brede ervaring in een groot aantal facetten in de scheepvaart en de techniek. In 1997 heeft hij de overstap gemaakt naar de expertisewereld en heeft hij sindsdien ruime ervaring opgedaan als maritiem en technisch expert.

Specialisaties Niko

 

 • Maritieme en technische expertises in de breedste zin van het woord
 • Taxaties / waardebepalingen van machinerieën
 • Advies met betrekking tot reparaties op het gebied van scheepsbouw, technische installaties en werktuigen
 • Technisch toedrachtsonderzoek bij gecompliceerde technische schades
 • In- en uithuur inspecties van casco’s en machinerieën
 • Inspecties ten behoeve van acceptatie door verzekeraars
 • Reparatie- en nieuwbouwbegeleiding (superintendency)
 • Projectmanagement en begeleiding
 • Conditie-inspecties ten behoeve van aan- en verkoop in zowel binnenvaart als zeevaart

 

Verdere kwalificaties

 

 • Scheepswerktuigkundige grote vaart

 

Lidmaatschappen

 

 • International Institute of Marine Surveying (IIMS) in Engeland
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"