Han Gravendeel

Han Gravendeel heeft, na afronding van de Hogere Zeevaartschool op Terschelling, vanaf 1989 gevaren op diverse typen grote handelsvaartschepen, waaronder chemicaliëntankers, conventionele vrachtschepen, ro-ro schepen en moderne containerschepen. Hierbij heeft hij in een relatief korte periode een brede ervaring opgedaan in een groot aantal facetten in de scheepvaart en techniek.
In 1996 heeft hij de overstap naar ‘de wal’ gemaakt en sindsdien ruime ervaring opgedaan als maritiem en technisch expert.
 

Specialisaties Han

 

 • Maritieme en technische expertises op het gebied van scheepvaart en binnenvaart in de breedste zin van het woord
 • Technische expertises aan landmaterieel, zoals landbouwwerktuigen, grondverzetmachines, etc.
 • Taxaties / waardebepalingen van alle scheepstypen, van machinerieën en van landmaterieel
 • Vloottaxaties en taxaties van bijzondere vaartuigen en objecten
 • Nautisch onderzoek bij aanvaringen en andere incidenten in binnenvaart en zeevaart
 • Stabiliteitsvraagstukken met betrekking tot binnenvaart en zeevaart
 • Algemeen toedrachtsonderzoek bij schades op het gebied van scheepvaart en landmaterieel
 • In- en uithuurinspecties van casco’s en machinerieën
 • Conditie-inspecties ten behoeve van aan- en verkoop in zowel binnenvaart als zeevaart

 

Verdere kwalificaties

 

 • Maritiem Officier grote handelsvaart
 • Register-expert, ingeschreven bij het NIVRE
 • Register-taxateur, ingeschreven in het VRT

 

Lidmaatschappen

 

 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"