Team

Doldrums is op 1 juni 2007 te Rotterdam opgericht door vier gedreven en ervaren experts. Inmiddels is het team uitgebreidĀ tot vijf experts met administratieve ondersteuning. De experts hebben in totaal meer dan 70 jaar ervaring. Alle experts zijn ex zeevarenden met een zeer brede maritieme, technische en nautische kennis, assurantiekennis en, niet onbelangrijk, pragmatisme. Drie experts zijn register expert, ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts. NIVRE. Twee experts zijn bevoegd om via het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart NBKB keuringen ana binnenvaartschepen te verrichten ten behoeve van Inspectie Leefomgeving en Transport ILT. Deze twee experts zijn tevens IVR Internationale Vereniging het Rijnschepenregister expert en daardoor bevoegd voor het uitvoeren van Schade Preventie Onderzoek SPO aan binnenvaartschepen, in opdracht van verzekeraars. Twee experts zijn lid van het International Institute of Marine Surveying IIMS in Engeland, waarvan er een erelid is. Een expert staat ingeschreven in het Verenigd Register van Taxateurs VRT. Een expert is bestuurslid van de Vereniging van Experts voor Kust Rijn en Binnenvaart VEKRB.

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"