Werkgebieden

Doldrums is actief in schadebehandeling, inspecties en taxaties in de maritieme sector, in zowel de zeevaart, binnenvaart, visserij als grote pleziervaart. Hierbinnen vallen ook berging en hulpverlening.

Ook in de non-maritieme sector is Doldrums actief. Hierbij moet worden gedacht aan schadebehandelingen, inspecties en taxaties van landmaterieel en technische installaties in de breedste zin van het woord.

Daarnaast behandelen wij schades aan waterbouwkundige werken zoals bruggen, sluizen, kades, oevers, alsmede (olie)verontreinigingen in havens en op vaarwegen.

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"