Betekenis

Onder de doldrums wordt verstaan de op, of nabij de evenaar gelegen gordel van lage luchtdruk waar luchtstromingen van beide halfronden samenkomen. Er worden voor deze zone nog diverse andere benamingen gehanteerd waarvan de meest gangbare ITCZ (Inter-Tropische Convergentie Zone) is. Het weer in de doldrums is aan grote variaties onderhevig en kenmerkt zich door lange periodes met windstiltes, afgewisseld met zware regen en onweersbuien en stormachtig weer. Met name de lange periodes van windstiltes werden in vroeger tijden, toen er nog slechts sprake was van zeilvaart, gevreesd in verband met het ontstaan van tekort aan vers voedsel en het daardoor oplopen van scheurbuik. Ook kenmerkend voor het weer in de doldrums zijn de zogenoemde ‘cloudclusters’: grote samenhangende en hoogreikende wolkengroepen met een grote horizontale uitgestrektheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de satellietfoto hiernaast (bron: wikipedia.org).

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"