Binnenvaart

De binnenvaart is de afgelopen decennia in hoog tempo geïntensiveerd en gemoderniseerd.
Met name de Nederlandse vloot is fors gegroeid.
Onze experts hebben zeer ruime ervaring in schadebehandeling, inspecties en taxaties van conventionele en moderne vrachtvaart, tankvaart, duw- en sleepvaart en de sterk gegroeide passagiersvaart. Doldrums werkt hierbij voor een groot aantal binnenlandse en buitenlandse verzekeraars en assurantiemakelaars.

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"