Consultancy zeevaart

Voor kortlopende projecten met betrekking tot reparatiebegeleiding, ombouwbegeleiding, superintendency en zelfs het omvlaggen van zeeschepen heeft Doldrums veel kennis en ervaring in huis. Voor dergelijke projecten is een gedegen kennis van internationale regelgeving en certificering onontbeerlijk. De afgelopen jaren zijn diverse gecompliceerde projecten tot grote tevredenheid van onze klanten tot een goed einde gebracht.

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"