Frank Jonkers

Frank Jonkers heeft, na afronding van de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen, vanaf 1987 als scheepswerktuigkundige gevaren op grote vaart chemicaliëntankers. In deze periode heeft hij ruime technische ervaring opgedaan.

In 1991 is hij naar ‘de wal’ gegaan en heeft korte tijd als onderhoudsengineer werktuigbouw bij een hoogspanningskabelfabrikant en als projectleider scheepsreparatie bij een scheepswerf gewerkt.
Met name in deze laatste functie geraakte hij bekend met de scheepsreparatiewereld.
In 1992 heeft hij de overstap gemaakt naar de expertisewereld en heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan als maritiem en technisch expert.

Specialisaties Frank

 

 • Maritieme en technische expertises in de breedste zin van het woord
 • Technische expertises aan landmaterieel, zoals landbouwwerktuigen, grondverzetmachines, etc.
 • Taxaties / waardebepalingen van alle scheepstypen, van machinerieën en van landmaterieel
 • Assistentie bij vraagstukken op het gebied van scheepsbouw, technische installaties en werktuigen.
 • Inspecties ten behoeve van acceptatie door verzekeraars
 • Technisch toedrachtsonderzoek bij gecompliceerde technische schades
 • NBKB-keuringen van binnenvaartschepen ten behoeve van de certificering door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • SPO-inspecties (Schade Preventie Onderzoek) van schepen ten behoeve van verzekeraars

 

Verdere kwalificaties

 

 • Scheepswerktuigkundige grote vaart
 • Register-expert, ingeschreven bij het NIVRE
 • IVR-expert voor SPO-inspecties
 • NBKB-expert voor keuringen van binnenvaartschepen

 

Lidmaatschappen

 

 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"