Inspecties

De volgende inspecties worden door Doldrums uitgevoerd:

 • Casco- en veiligheidsinspecties aan binnenvaartschepen en jachten.
  Inspecties in verband met certificering volgens de normen van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), ten behoeve van het Certificaat van Goedkeuring, Certificaat van Onderzoek en Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen. In het kader van deze keuringen voeren wij ook ultrasone diktemetingen uit. Deze keuringen worden uitgevoerd via de instantie NBKB (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart).
 • Inspecties / keuringen in verband met de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010
  Omtrent de normen van het Besluit veiligheidseisen schepen voor bootlieden en voor personenvervoer.
 • Schade Preventie Onderzoek (SPO-inspecties)
  Inspecties aan boord van binnenvaartschepen in opdracht van verzekeraars. Deze inspecties hebben tot doel schaderisico’s te beperken en zijn ontwikkeld door het IVR (Internationale Vereniging tot Rijnschepenregister), in samenwerking met de Nederlandse beursverzekeraars.
 • Inhuur- en uithuurinspecties
  Inspecties waarbij de conditie van een object, voorafgaande aan een huurperiode en na een huur huurperiode wordt vastgelegd en vergeleken.
 • Conditie-surveys
  Deze inspecties voeren wij uit aan boord van zowel zeeschepen als binnenvaartschepen en zijn over het algemeen bedoeld een potentiële koper een indruk te geven van het te kopen schip.

Onze rapportages zijn helder, uitgebreid en goed gestructureerd, waardoor een goed beeld van het object wordt verkregen.

 

"Doldrums B.V. is aangesloten bij:"